Od 12. dubna můžeme opět ke zkouškám!

Akutálně z ministerstva dopravy:

Od 12. 4. jsou opět možné závěrečné zkoušky v autoškole. V učebnách může být maximálně 10 lidí a všichni musí mít nasazený respirátor. Při praktické závěrečné zkoušce musí mít všichni ve vozidle taktéž nasazený respirátor.  Ostatní opatření v této oblasti se nemění, výuka je možná. Podrobnosti naleznete zde.

Usnesení z 28. ledna povoluje dopravně psychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Od soboty 30. 1. platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.